Verenigingsinformatie

Net als in ieder kerkdorp, was er in Albergen vroeger een lijkwagenvereniging.
Deze vereniging bezat een lijkkoets. Zo werden de overledenen destijds, met paard-en-wagen van huis naar de kerk gebracht.
In 1969 kwam in Albergen een Begrafenisvereniging van de grond, waarmee een nieuw tijdperk begon: de overledenen werden voortaan per lijkauto vervoerd.
De vereniging begon haar bestaan met ongeveer 440 leden. Enkele parochianen bleven nog lid van de lijkwagenvereniging. Enkele jaren later zouden deze als een aparte groep worden opgenomen in de Begrafenisvereniging.

Voor de nieuwe vereniging nam de heer J. Rikmanspoel de administratie voor zijn rekening, terwijl de heer G. oude Lenferink als aanspreker werd benoemd. In 1973 telde de vereniging reeds 540 leden. De contributie bedroeg toen f 15.- per persoon, terwijl per begrafenis een vergoeding werd uitgekeerd van f 735.-. Tijdens de jaarvergadering in 1979 werd besloten statuten te laten opmaken, waarmee zich notaris J. Th. H. Holscher(+) uit Tubbergen belastte. In 1986 nam de heer G. oude Lenferink, vanwege zijn leeftijd, afscheid als aanspreker. Uitvaartondernemer Hams uit Vriezenveen nam deze taak toen over.

In 1991 werden de eerste contacten gelegd met de landelijke koepelorganisatie, de Federatie van Katholieke Begrafenisverenigingen(FKB). Het lidmaatschap daarvan bleek voor de Albergse begrafenisvereniging zeer belangrijk.