Doel uitvaart vereniging

De vereniging heeft ten doel haar leden een passende uitvaart te verzorgen. Onder uitvaart wordt verstaan zowel een begrafenis als crematie. Hierbij wordt rekening gehouden met de  plaatselijke normen en waarden.

De vereniging streeft geen winst na. Dit houdt in dat een en ander gerealiseerd kan worden tegen lage kosten. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van vrijwilligers.