Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden gelijktijdig met de parochievergadering. Datum en tijdstip alsmede de agenda worden gepubliceerd in het parochie- en dorpsblad “Ons Contact” en het weekblad “Op en rond de Essen”.