Toelichting jaarvergadering 2013

TOELICHTING AGENDAPUNT 8
Ontstaan van de vereniging

In vroegere jaren werd alles omtrent een overlijden geregeld door de noabers. De z.g. 1e noabers hadden bepaalde taken zoals het  z.g. “dood aanzeggen”.
Familie en overigen werden door deze noabers op de hoogte gebracht van het overlijden.  De noabers  namen de gehele organisatie rondom een overlijden op zich.  (soms zelfs financiële, hoewel een uitvaart toen nog gewoon en sober was, en er weinig echt financiële lasten mee gemoeid waren, maar als mensen de kosten niet konden dragen dan werd dat veelal door de gemeenschap opgelost.
Voor het vervoer van de overledene werd gebruik gemaakt van een lijkwagen.   Deze was in het bezit van de lijkwagenvereniging.  Voor een gering bedrag was men lid van deze vereniging en kon men voor het vervoer  gebruik maken van deze lijkwagen.

In de latere jaren was het niet altijd meer mogelijk dat de buren alles regelden. De dorpsgemeenschap bestond niet meer alleen uit boeren die overdag tijd vrij konden maken om zaken rondom een overlijden te regelen.
Er werd toen een vereniging opgericht die de organisatie op zich nam en tevens bepaalde standaardkosten van een begrafenis vergoedde.  In Albergen werd op 30 mei 1979 de Begrafenisvereniging Albergen opgericht.   Voor een gering bedrag werd men lid van deze vereniging. De vereniging stelde een z.g.  aanspreker aan.   Deze nam bepaalde taken van de buurt over.  Voor bepaalde taken werd er gebruik gemaakt van een uitvaartondernemer.  In ons geval uitvaartverzorging Hams te Vriezenveen
In de huidige statuten is het doel omschreven als:
De vereniging heeft ten doel haar leden en hun gezinsleden, alsmede haar aspirant-leden, een passende uitvaart te bezorgen.  Onder uitvaart wordt in deze statuten verstaan zowel begrafenis als crematie.