Agenda jaarvergadering 2014

AGENDA JAARVERGADERING 2014

1. OPENING.

2. NOTULEN JAARVERGADERING 2013.

3. JAARVERSLAG 2013.

4. FINANCIEEL VERSLAG 2013.

5. A. VERSLAG KASCOMMISSIE.

    B. BENOEMING NIEUW KASCOMMISSIELID.

6. a. Wat kost een uitvaart (minimaal)? Uitvaart is zowel begrafenis als crematie

b. Organisatie uitvaart. Waar krijg je allemaal mee te maken, wat moet er geregeld worden.

7. Ontstaan en werkwijze Uitvaartvereniging.

    (van lijkwagenvereniging naar begrafenisverenging en naar uitvaartvereniging).

8. SAMENWERKING MET UITVAARTONDERNEMER(S)

Het bestuur heeft dit onderzocht. Het resultaat van dit onderzoek heeft geleid tot een voorstel door het bestuur. Dit voorstel wordt op de vergadering uitgereikt. Na de pauze is er gelegenheid om hierover vragen te stellen. Over dit voorstel zal in de ledenvergadering van het voorjaar 2015 worden gestemd.

9. PAUZE.

10. MEDEDELINGEN.

11. RONDVRAAG.

12. SLUITING.